Ontwikkeling instrumenten, onderzoek en evaluatie van onderwijs

TO maakt sociaal-wetenschappelijke instrumenten gereed voor de onderwijspraktijk en verricht het psychometrisch onderzoek voor de COTAN documentatie.

TO is ontwikkelaar en licentiehouder van de NSCCT.

TO en Dia toetsen werken sinds 2017 nauw samen waardoor vanaf schooljaar 2018-2019 de koppeling van de resultaten van de Diatoetsen met de cognitieve capaciteiten direct terug te zien is in de docentmodule van Dia toetsen. Zowel Diataal als TO komen voort uit de Rijksuniversiteit van Groningen en zijn ontstaan vanuit gedegen wetenschappelijk onderzoek.

Lees hier: de NSCCT-folder

                  Leerwinst en toegevoegde waarde